ασπασμός

ασπασμός
ο (AM ἀσπασμός) [ασπάζομαι]
1. το φίλημα
2. ο χαιρετισμός
μσν.- νεοελλ.
1. ο ύστατος χαιρετισμός, ο «τελευταίος ασπασμός» προς νεκρό
2. ο εναγκαλισμός των συλλειτουργούντων κληρικών κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας
νεοελλ.
1. το φίλημα, η προσκύνηση εικόνων ή άγιων λειψάνων
2. ερωτικός εναγκαλισμός
3. πληθ. χαιρετίσματα, φιλικές προσρήσεις («πρόσφερε τους ασπασμούς μου»...)
αρχ.
η στοργή, η αγάπη.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἀσπασμός — greeting masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ασπασμός — ο εναγκαλισμός, φίλημα: Η υποδοχή συνοδευόταν και με ασπασμούς …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀσπασμοῖς — ἀσπασμός greeting masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασμοί — ἀσπασμός greeting masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασμοῦ — ἀσπασμός greeting masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασμούς — ἀσπασμός greeting masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασμῶν — ἀσπασμός greeting masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασμῷ — ἀσπασμός greeting masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασμόν — ἀσπασμός greeting masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσκύνηση — η / προσκύνησις, ήσεως, ΝΜΑ [προσκυνῶ] 1. η ενέργεια τού προσκυνώ, η εκδήλωση ευλαβούς λατρείας και τιμής, ιδίως προς το θείο («η προσκύνηση τών Μάγων») 2. εκδήλωση πιστής υποταγής σε πρόσωπο («τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἐλευθερωτάτους προσαναγκάσεις ἐς… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”